Lonely tree skeleton, Deadvlei, Namibia. Monochrome

A lonely tree skeleton at Deadvlei near Sossusvlei, Namibia. Monochrome